Stress

Om stress

Der er mange forskellige forståelser af, hvad stress er, fordi det kan have forskellige årsager og udarte sig på vidt forskellig vis. Stress kan være en positiv ting og medvirke til, at vi yder det optimale i en præstationssituation. Stress bliver negativt, når krop og psyke er overbelastet i en lang periode. Den tilstand kan få alvorlige helbredsmæssige konsekvenser og føre til udbrændthed, angst og depression.

Ved stress er der tale om både fysiske og psykiske symptomer. Kroppen kan reagere med hjertebanken, tør mund, søvnbesvær, sved og generel anspændthed i muskler. Det fører til træthed, forvirring, koncentrationsproblemer, tågesyn, muskelsmerter, kvalme og smerter omkring hjertet. I det daglige liv kan stress føre til mange sygemeldinger, konflikter på arbejdspladsen eller i hjemmet, lav effektivitet i forhold til at løse konkrete opgaver og i sidste ende udbrændthed.

Gennem et stressforløb vil jeg hjælpe dig med at få reduceret dine symptomer. Vi vil arbejde med årsagerne til din stress, dine stress-signaler og med hvordan du kommer videre. Og vi vil se på, hvad der er henholdsvis ydre og indre årsager til din stress.