Humørsvingninge/tristhed

Om humørsvingninger
/tristhed

I perioder kan livet være præget af, at man er i en sindsstemning, der er præget af tristhed og nedtrykthed. Man kan også have store og pludselige humørsvingninger fra at være glad og tilfreds til at være gal, ked af det eller nedtrykt.

Det er naturligt, at vi har humørsvingninger, men nogle gange kan man have en fornemmelse af, at de styrer ens liv og derved bliver en uhåndterbar størrelse.

Til tider kan der være en aktuel og åbenbar årsag til humørsvingningerne eller tristheden, andre gange kan det være svært at finde en åbenbar årsag.

Det kan være svært for både omgivelserne og den enkelte at tackle humørsvingningerne. Man kan blive opfattet som uberegnelig og lunefuld.

Psykologen kan være med til at sætte ord på tristheden og humørsvingningerne og være den, man deler sine svære tanker med. Dette kan have en lettende virkning og give en indsigt og en bedre forståelse af egne reaktionsmønstre og forandringsmuligheder.