Charlotte Norby

Kortlægning af tankepræferencer

Gennem HBDI® (Hermann Brain Dominance Instrument) får du afdækket dine tankepræferencer.

Modellen bag HBDI®er en metafor for hjernen. Vi bruger alle hele hjernen, men har mønstre og præferencer i forhold til, hvordan vi tænker, kommunikerer, samarbejder, motiveres, går til opgaveløsning og reagerer, når vi er pressede.

Det er således ikke en kortlægning af kompetencer, men præferencer, som du vil få bevidstgjort.

Hvordan?

Når du har besluttet dig for en HBDI® profil, får du tilsendt et link, der danner baggrund for et online spørgeskema med 120 spørgsmål.

Herefter får du en personlig tilbagemelding og udleveret en mappe med:

 • Grafisk fremstilling af din profil, som er designet til at blive brugt med materiale og øvelser i mappen
 • En grafisk fremstilling af din pres/stress-profil
 • Resumé med flere detaljer om din profil
 • En kortfattet beskrivelse og gennemgang af din profil
 • Beskrivende materiale (baggrund, profilvejledning, profilkarateristika, øvelser)

Udbytte

HBDI® profilen er et værktøj, som kan anvendes både som et individuelt redskab, men med fordel i et team eller en arbejdsgruppe.

Individuelt giver profilen anledning til:
 • At få øje på hvor jeg har mine præferencer / udfordringer i forhold til opgaver og kommunikationsstil – både når der er ro og når der er pres på
 • En styrkning i formulering og formidling af mine budskaber
 • Få en større forståelse omkring kommunikation jeg modtager og hvordan jeg forstår den
 • At få kontrol over og udvikle væsentlige elementer i dit samarbejde med andre
Organisatorisk kan profilen give anledning til:
 • Forbedringer af den interne og eksterne kommunikation
 • At opnå så effektive teams som muligt
 •  Optimere kulturen på arbejdspladsen så meget som muligt
 •  At opnå en så optimal beslutningstagning, planlægning og udførsel af arbejdsopgaver som muligt
Mindfulness stones

Om  HBDI® 

HBDI® står for Hermann Brain Dominance Instrument.

Profilerne er et valideret værktøj, som blev udviklet gennem et udviklingsprojekt i virksomheden General Electric med det formål at skabe værktøjer til at fremme forståelse og accept af forskelligheder blandt virksomhedens ledere og medarbejdere. 

HBDI® profilerne udspringer af tidlig hjerneforskning af blandt andet forsker og nobelprismodtager Paul MacLean. Udvikleren af værktøjerne og tovholderen for projektet hed Ned Herrmann. Deraf navnet Herrmann Brain Dominance Instrument, HBDI®.

De 4 tænkepræferencer i HBDI® profilen

A:

Logisk

Faktuel

Analytisk

Kvantitativ

B:

Intuitiv

Holistisk

Integrerende

Syntetiserende

C:

Organiseret

Planlægger

Sekventiel

Detaljeret

D:

Interpersonel

Kinæstetisk

Emotionel

Følende