Om Charlotte Norby

Individuel sparring – og ledelsesudvikling

Jeg har lang erfaring med sparrings – og ledelsesudviklingsforløb for både topledere, medarbejderepå forskellige niveauer, ph.d.-studerende, musikere og sportsfolk.
 

Ønsker du at:

 • Skabe en vedvarende forandring og nå nye mål i dit liv
 • Få indsigt i hvorfor du igen og igen løber panden mod muren,
  når du står overfor en bestemt problemstilling eller udfordring
 • Bryde mønstre
 • Få et stærkere fundament
 • Få en stærkere gennemslagskraft
 • Blive afklaret omkring dit eget værdisæt
 • Blive en mere autentisk leder
 • Blive bevidst om egne ressourcer, succesmønstre og hvordan du kan bringe dem i spil.

Så kunne et individuelt tilrettelagt forløb være noget for dig

Mindfulness i virksomheder profil

Metodisk

Jeg trækker på en lang række af metoder.

Derfor er det muligt at tilrettelægge de individuelle forløb efter de behov og muligheder, der er til stede hos den enkelte.

Afklaringsfasen er vigtig. Her får vi sammen defineret, hvad du har brug for, hvad du forventer og gerne vil opnå.

Herefter vil jeg styre processen igennem forskellige modeller og ”redskaber”, vi vil arbejde med.

 

Det kan f.eks. være
 • HBDI® (Hermann Brain Dominance Instrment)
 • Mental træning / Mindfulness teknikker
 • Livshjulet
 • Kognitive teknikker
 •  Grafisk planlægningsmodel
 • Analyse af egne succes mønstre
 • Værdi analyse
Vi vil løbende evaluere og reflektere over processen.