Angst

Om angst

Frygt eller angst er en naturlig følelse. Vi får den allesammen, når vi står i en situation, der kan være farlig. Angstfølelsen bliver usund, når den bliver for udtalt og kommer til at styre ting i dagligdagen for eksempel ved, at vi begynder at undgå ting.

Angst består af fire komponenter: tanker, følelser, krops- eller sanselige fornemmelser og typisk undvigelsesadfærd. Der findes ikke nogen klokkeklar forklaring på angstens opståen. Men undersøgelser tyder på, at angsten opstår i et samspil mellem forskellige faktorer, hvor både biologiske, psykologiske og sociale faktorer spiller sammen.

 

Forskellige former for angst:

Panikangst, der opstår uventet og voldsomt – ofte på baggrund af længere tids stress. Agorafobi er angsten for aktiviteter udenfor hjemmet – at køre med bus, flyve eller befinde sig steder med mange mennesker. Generaliseret angst – overdreven bekymring for mindre hverdagsbegivenheder. Socialfobi er kendetegnet ved en angstfølelse i samvær med andre mennesker. Tvangstilstande er karakteriseret ved tilbagevendende tvangstanker og / eller handlinger.

Når jeg arbejder med angst…

arbejder jeg både med det kognitive (tankerne), kroppen (via mindfulness øvelser) og adfærdsøvelser, hvor vi arbejder med at ændre en uhensigtsmæssig adfærd til en mere frugtbar og hensigtsmæssig adfærd. Målet er at skabe en hensigtsmæssig balance i livet.