Depression

Om depression

En depression kan ramme pludseligt eller komme snigende over tid. Og den kan variere meget – fra en lettere til en meget svær depression. Hvis du oplever søvn- og appetitforstyrrelser, koncentrationsbesvær, manglende interesse i ting, du tidligere har engageret dig i, træthed, lavt energiniveau, nedsat sexlyst, nedsat glæde, lavt selvværd og selvbebrejdelser, kan det være tegn på depression.

Der er forskellige årsager til, at vi rammes af depression, og det er vigtigt at holde sig for øje, at depressionen er en tilstand, vi befinder os i. Det betyder heldigvis også, at vi kan komme ud igen.

Gennem samtaler kan vi arbejde med at omstrukturere dine tanker og handlinger, øge selvværdet og måske arbejde med den bagvedliggende årsag til depressionen. Dét er vejen til genfinde livsglæden og livskvaliteteten.