EMDR

EMDR

EMDR er en terapiform, som hjælper til at reducere ubehag i dagligdagen. Ubehag som er mere eller mindre bevidst relateret til oplevelser fra fortiden. EMDR hjælper dig kort sagt til at adskille fortid og nutid.

Traumatiske oplevelser kan lagre sig og medføre ubehag i lang tid, hvis ikke de bearbejdes ordentligt. Det kan være traumer af forskellig art; ulykker, overfald, overgreb eller udviklingstraumer, som kan have en negativ indvirkning på dagligdagen i mange år efter.

Ofte vil den PTSD-ramte have en tendens til at undgå situationer, der minder om den ubehagelige oplevelse. Det kan føre til, at man undgår daglige aktiviteter og i sidste ende til isolation.

Et traumes betydning og efterspil kan have forskellige grader. Fra helt specifikke triggere som for eksempel lyden af en ambulance til PTSD i varieret grad, hvor du er plaget af invaderende tanker, billeder eller erindringer, overvældende følelser, angst, mareridt, undvigende adfærd og kropslige symptomer.

EMDR er godkendt af WHO som metode til behandling af forhøjede stresstilstande og PTSD.