Kognitiv terapi

Om kognitiv terapi

Den kognitive terapi er kendetegnet ved, at vi udforsker og udfordrer tanker og tankemønstre.

Vi tager typisk udgangspunkt i situationer, du oplever som vanskelige, og som er kendetegnet ved negative reaktioner. I terapien arbejder vi med at undersøge de forskellige tolkninger af det, der sker i en given situation – og ikke mindst muligheden for at handle på baggrund af de forskellige tolkninger. Vi undersøger, hvordan dine typiske reaktionsmønstre adskiller sig fra andre – måske mere konstruktive – muligheder, du har, i de problematiske situationer.

På den måde får du nogle redskaber til selv at kunne identificere og arbejde med de tanker, tankemønstre og nogle gange irrationelle opfattelser, du oplever i de problematiske situationer.