PTSD

Om PTSD

Posttraumatisk belastningsreaktion – PTSD – er en belastningsreaktion, der opstår som følge af at have været i eller været vidne til en voldsom og traumatisk begivenhed. PTSD kan også opstå som følge af langt tids belastning. Den samme hændelse kan påvirke mennesker vidt forskelligt, og du er ikke selv herre over, hvordan traumatiske oplevelser påvirker dig.

PTSD er kendetegnet ved at den ramte ofte vil genopleve hændelsen med stort ubehag igen og igen som flashbacks eller i drømme – ofte mareridt. Andre vil opleve tankemylder, en følelse af fremmedgørelse, kort lunte, højt stress-niveau, koncentrations- og søvnbesvær, hukommelsessvigt og manglende glæde. Reaktionerne kan opstå både kort og lang tid efter den traumatiske begivenhed.

Ofte vil den PTSD-ramte have en tendens til at undgå situationer, der minder om den ubehagelige oplevelse. Det kan føre til, at man undgår daglige aktiviteter og i sidste ende til isolation..

Når jeg arbejder med PTSD-ramte er det med stor respekt for det enkelte menneske. Jeg tilrettelægger altid forløbet individuelt, og det kan indeholde såvel mindfulnessøvelser som kognitiv terapi og EMDR.