Terapiformerne

Noget af det vi i dag ved, og som al forskning indenfor psykoterapi peger på er, at det ikke er metoden der er den primære årsag til at terapien virker. Det er i højere grad terapeuten og relationen mellem terapeut og klient, der er med til at skabe et trygt og åbent rum, hvor forandring kan udfolde sig. udfolde sig.

Terapeutens træning og de personlige egenskaber terapeuten besidder, er det der “virker”. Dermed ikke sagt at uddannelse ikke har betydning, men kvaliteten af uddannelse og det at kunne anvende mere end en terapeutisk retning er det der fremmer processen i terapien.

At mestre de redskaber man som terapeut tilegner sig, og samtidig være tilstede på en autentisk og nærværende måde, er det der skaber de mest meningsfulde og frugtbare terapeutiske forløb.

Jeg har igennem årene valgt at uddanne mig bredt, og er således velfunderet i foreskellige terapeutiske retninger. Det gør at jeg kan arbejde integrativt, altså på forskellige niveauer: kognitivt, kropsligt og relationelt samt tilrettelægge forløb tilpasset den enkelte.

Det er vigtigt for mig at være under fortsat uddannelse, supervision og personlig udvikling.

Integral terapi

Den integrale psykologi er kendetegnet ved, at vi arbejder med at undersøge, integrere og udfordre både tankemønstre, det kropslige og sansemæssige, det følelsesmæssige og den måde, du er i dine relationer på; det du gør, og den måde du handler på.ting.

Vi samarbejder om at udforsker alle aspekter både i et praktisk her og nu-perspektiv og i forhold til et mere teoretisk niveau. Min vigtigste opgave er at møde dig der, hvor du er. Udgangspunktet er altid dig som individ, og ikke en metode eller diagnose, der er givet på forhånd.

Kognitiv terapi

Den kognitive terapi er kendetegnet ved, at vi udforsker og udfordrer tanker og tankemønstre.

Vi tager typisk udgangspunkt i situationer, du oplever som vanskelige, og som er kendetegnet ved negative reaktioner. I terapien arbejder vi med at undersøge de forskellige tolkninger af det, der sker i en given situation – og ikke mindst muligheden for at handle på baggrund af de forskellige tolkninger. Vi undersøger, hvordan dine typiske reaktionsmønstre adskiller sig fra andre – måske mere konstruktive – muligheder, du har, i de problematiske situationer.

På den måde får du nogle redskaber til selv at kunne identificere og arbejde med de tanker, tankemønstre og nogle gange irrationelle opfattelser, du oplever i de problematiske situationer.

EMDR

EMDR er en terapiform, som hjælper til at reducere ubehag i dagligdagen. Ubehag som er mere eller mindre bevidst relateret til oplevelser fra fortiden. EMDR hjælper dig kort sagt til at adskille fortid og nutid.

Traumatiske oplevelser kan lagre sig og medføre ubehag i lang tid, hvis ikke de bearbejdes ordentligt. Det kan være traumer af forskellig art; ulykker, overfald, overgreb eller udviklingstraumer, som kan have en negativ indvirkning på dagligdagen i mange år efter.

Ofte vil den PTSD-ramte have en tendens til at undgå situationer, der minder om den ubehagelige oplevelse. Det kan føre til, at man undgår daglige aktiviteter og i sidste ende til isolation.

Et traumes betydning og efterspil kan have forskellige grader. Fra helt specifikke triggere som for eksempel lyden af en ambulance til PTSD i varieret grad, hvor du er plaget af invaderende tanker, billeder eller erindringer, overvældende følelser, angst, mareridt, undvigende adfærd og kropslige symptomer.

EMDR er godkendt af WHO som metode til behandling af forhøjede stresstilstande og PTSD.

MBSR

EMDR er en terapiform, som hjælper til at reducere ubehag i dagligdagen. Ubehag som er mere eller mindre bevidst relateret til oplevelser fra fortiden. EMDR hjælper dig kort sagt til at adskille fortid og nutid.

Traumatiske oplevelser kan lagre sig og medføre ubehag i lang tid, hvis ikke de bearbejdes ordentligt. Det kan være traumer af forskellig art; ulykker, overfald, overgreb eller udviklingstraumer, som kan have en negativ indvirkning på dagligdagen i mange år efter.

Ofte vil den PTSD-ramte have en tendens til at undgå situationer, der minder om den ubehagelige oplevelse. Det kan føre til, at man undgår daglige aktiviteter og i sidste ende til isolation.

Et traumes betydning og efterspil kan have forskellige grader. Fra helt specifikke triggere som for eksempel lyden af en ambulance til PTSD i varieret grad, hvor du er plaget af invaderende tanker, billeder eller erindringer, overvældende følelser, angst, mareridt, undvigende adfærd og kropslige symptomer.

EMDR er godkendt af WHO som metode til behandling af forhøjede stresstilstande og PTSD.

PAR- OG RELATIONSTERAPI

Som uddannet par - og relationsterapeut arbejder jeg med par og relationer udfra den antagelse, at vi som mennesker i høj grad skabes gennem de relationer, vi er en del af. Dette kan både være vores partner, øvrige familiemedlemmer, arbejdskolleger, kammerater osv.

Vores fortid spiller også en rolle i relationen. For eksempel kan strategier vi tidligere i livet har lært og anvendt for at beskytte os hænge ved, og være med til at starte en negativ følelsesmæssig proces i den nuværende situation. Ofte vil et parforholds konflikter bære præg af det samme tilbagevendende tema. Gennem en bevidstgørelse af, hvad det er som tænder og skaber konflikter i forholdet, bliver en positiv udvikling og tæthed mulig i forholdet.

Som trænet relations – / parterapeut er mit vigtigste redskab at fungere som igangsætter eller coach for parret. Gennem en række dialoger og teknikker igangsættes processer, der er er med til at udvikle parrets relation. Herigennem skabes ny adfærd og nye måder for kommunikation, som er er med til at udvikle, styrke og bevidstgøre forholdet.

SÅ…

  • Oplever I fastlåshed, tilbagevendende konflikter og problemer i jeres samliv ?
  • Har I svært ved at nå hinanden i perioder ?
  • Er en dialog om roller og handlemønstre nødvendig, men svær ?
  • Ønsker I at få sat skub i processer, der er med til, at forholdet, individet og kærligheden på en ny måde kan få lov at udfolde sig ?

…så kan netop denne terapiform været en mulighed for at skabe grobund for udvikling og forandring