Profil

Værdier

I terapien er det min klart vigtigste opgave, at hjælpe den enkelte til at leve et fuldt og meningsfuldt liv med afsæt i egne værdier og mål i tilværelsen. Det gør jeg ved at skabe et rum, der er trygt og dynamisk, og hvor samtalen frit kan udfolde sig. Det ligger mig meget på sinde, at samtalerne med mig bærer præg af nærvær, ekspertise og engagement.

Men det er også vigtigt at pointere, at terapien ikke handler om en hurtig løsning. Det handler om at udvikle sig som menneske og derigennem finde styrke og redskaber til at opbygge og bevare den mentale sundhed. Det kan nogle gange være hårdt arbejde, men på sigt kan det være med til at skabe vedvarende ændringer.

Erfaringer

Jeg har erfaring indenfor kræftområdet, revaliderings- og beskæftigelsesområdet samarbejder med alle de større forsikringsselskaber, er med i Forsvarets netværk af privatpraktiserende psykologer. Jeg har haft privat praksis siden 2004 og stiftede i 2006 klinikfællesskabet Psykologerne på Frederiksbjerg.

Før jeg blev psykolog arbejde jeg i den finansielle sektor og bestrider i dag en bestyrelsespost i en privat virksomhed.

 

Videreuddannelser af længere varighed:

2017: MBSR Mindfulness underviser – Dansk Center for Mindfulness, Klinisk Institut, Aarhus Universitet.

2015: EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing), EMDR institute, København.

2014: Bestyrelsesuddannelsen Strategic Board Room, Board Governance, Ålborg.

2012: EFT (Emotionally Focused Therapy Training), externship program, Sue Johnson& George Faller, Ackerman Institute for the family, New York, USA.

2011: Specialist i psykoterapi, voksne, Dansk Psykolog Forening.

2011: Psykoterapeutisk Kompetence Udvikling – Institut for Integral Psykologi, Hørning.

2007: Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi / Stressreduktion, Trin 1, KognitivGruppen.

2006: Relations Fokuseret Terapi målrettet par - familier og grupper - 2 årig efteruddannelse, Center for Relations Fokuseret Terapi, Det Danse Imago Institut, København

2006: Mindfulness og nærværstræning for psykologer -Institut for Integral Psykologi, Hørning.

2006: Kursus i kognitiv terapi - Voksenområdet, 1 - årig efteruddannelse, Kognitiv Terapi Center Aarhus.

2006: Autorisation af Psykolognævnet, Dansk Psykolog Forening, nr. 90100 – 1670.

2004: Kognitiv behandling af angst og depression, Dansk Psykolog Forening, København.

2004 : Systemisk strukturel familieterapi, basisåret, Familieterapeutisk Center, Ålborg.

                                        

Vidste du;

  • At psykologtitlen er en beskyttet titel
  • At psykologer er universitetsuddannet
  • At psykologen har tavshedspligt og  skal følge de etiske retningslinjer for nordiske psykologer
  • At en autoriseret psykolog har været gennem en 2 årig efteruddannelse og min. 160 timers supervision
  • At en psykolog med en specialistuddannelse har gennemgået yderligere 3 års uddannelse bestående af teori, supervision og personligt udviklingsarbejde.