Mindfulness- og MBSR forløb

At træne mindfulness er at træne mental sundhed

At træne mindfulness er at træne mental sundhed. Det er en træning i at være tilstede i nuet, øge fuld opmærksomhed, nærvær, rummelighed, selvregulering og evnen til at skabe ro i en turbulent hverdag.

Vi kan i dagligdagen have en tendens til at tænke, gøre og “udsætte” os for mange forskellige udefrakommende stimuli. Dermed kan vi opleve os stressede og ikke tilstede i vores liv.

Det er almen menneskeligt, at vi kan have en tendens til enten at leve i fremtiden eller i fortiden. Når vi lægger planer, drømmer om forandringer, stræber efter noget andet eller bekymre os over noget, der kan ske, skaber vores tanker unødig bekymring, stress og angst. Når vi grubler overfortiden, bebrejder os selv eller andre fordi ting er gået, som de er gået, kan vi blive triste og depressive.

Når vi praktiserer mindfulness træner vi os selv i at være tilstede i nuet, uanset om det føles rart eller ej. Vi træner at kunne rumme os selv og vågne op til det liv der er lige nu. Når vi bliver opmærksomme på at vi ikke er i nuet, øver vi os i at vende tilbage til nuet, med en venlig og accepterende holdning til os selv. Vi kan komme til stede i nuet ved at lytte, se, mærke, dufte, smage og have opmærksomhed på åndedrættet. Vi kan også begynde at opleve, hvilke tanker der opstået. Tanker som ofte er automatiserede og ikke virkelige, og som ikke har noget at gøre med nuet - men som alligevel dikterer vores følelser og handlinger.

 

Udbytte af Mindfulness - & MBSR træning :

  • Bevidst nærvær
  • Opmærksomhed på de ressourcer vi besidder
  • Opmærksomhed på de negtive tankemønstre, der ofte løber af med os
 
  • En mere effektiv håndtering af stress i hverdagen
  • Bevidst nærvær i forhold til krop og følelser
  • At styrke evnen til selvregulering, mere ro og centrering i turbulente tider