Mindfulness i virksomheder profil

Mindfulness og mentaltrænings forløb i virksomheder

Samarbejde med Cama Mind

Jeg har de seneste år samarbejdet med Camilla Marcinkowski – www.camamind.dk – som er MBSR og yogalærer.

Vi tilbyder individuelle og gruppeforløb på arbejdspladser, for erhvervsledere, veteraner, top-atleter og mange andre med interesse i mindfulness-, personlig udvikling og lederskab.

Et mindfulness-forløb i virksomheder kan vare lige fra en dag til 3 måneder. Det typiske er 6-12 mødegange i grupper af op til 20 medarbejdere og ledere – nogle gange kombineret med individuel sparring. Vi kommer enten i virksomheden, er i vores lokaler i Aarhus eller alternative lokaler.

Ikke to individer eller virksomheder er ens. Vi tilrettelægger derfor hvert forløb med udgangspunkt i de præmisser, behov og muligheder, der er tilstede.

Det er vores ønske at få afstemt og tilrettelagt et forløb – hvad enten det er et fyraftensmøde eller et længerevarende forløb – optimalt. Vi sørger for, at målsætning, målgruppe, metode, indhold og forventet udbytte er tydeligt fra start.

En kort introduktion af vores kombinerede erfaring

Præsentationsvideo hvor vi, Charlotte Norby og Camilla Marcinkowski, fortæller om vores baggrund for at undervise i mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR).

Om mindfulness og mentaltræning i virksomheder

Lidt om vores erfaring og tilgang til mindfulness-forløb i virskomheder.
Camilla er yogalærer og bevægelsesentusiast, mens Charlotte er psykolog med en ledelses- og bestyrelsesuddannelse bag sig.

Mindfulness i virksomheder profil

Udbytte

 • Mindre stress
 • Mere nærvær
 • Øget mental skarphed
 • Øget trivsel
 • Øget selvindsigt
 • Bedre samarbejdsmiljø
 • Bedre søvn

Hvordan kan et forløb se ud

 • 6 ugers forløb
 • Fyraftensmøder / workshops
 • Booster sessioner
 • Rætedage
 • MBSR forløb
 • Individuel ledelsesudvikling
 • onlineforløb
Har I udfordringer med stress?

Har I udfordringer med stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø, samarbejdsproblemer, motivation og arbejdsglæde, kan et mindfulness-forløb hjælpe jer.

Forskning viser, at mindfulness kan styrke trivsel, samarbejde, motivation, problemløsning ognedbringe stress på arbejdspladser. Der sker noget, når vi træner at være til stede med os selv og hinanden på en venlig og ikke-dømmende måde.

Mindfulness har ligeledes effekt på evnen til at fokusere og koncentrere sig. Det bliver simpelthen nemmere at blive ved det, jeg er i gang med uden at lade mig forstyrre af impulser og udefrakommende stimuli.

I et forløb hos os får du som deltager og virksomhed konkrete teknikker og øvelser, du kan bruge hver dag og træne – individuelt og sammen med andre.

Undervisningen er erfaringsbaseret og praktisk.

Ikke baseret på powerpoints og teori. Mindfulness skal trænes for at det får effekt i hjernen og i vores relationer.
Det kræver, at vi kommer væk fra det teoretiske og ned i kroppen, ind i nuet. 

Vi baserer vores undervisning på forskning, og vi har den mest grundige uddannelse på området – nemlig i mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) fra Aarhus Universitet og Brown University. Der er ikke røgelse og englekort med, når vi arbejder. Til gengæld har vi hard-core viden om hjernen, psykologi, ledelse og kommunikation. 

Vi arbejder med alle typer af ledere og medarbejdere, lige fra topledere, konsulenter, professionelle atleter, it- og salgsmedarbejdere, lagermedarbejdere og veteraner.

Hvad tilbyder vi? 

Presentation folder

6 ugers forløb i mental træning og mindfulness

Vi har udviklet et 6-ugers forløb på baggrund af evidensbaseret metoder og vores erfaring fra arbejdet med erhvervslivet på alle niveauer. Kurset henvender sig til dig, som ønsker hjælp til at styrke din mentale sundhed, dit personlige lederskab, din autencitet, intuition og gennemslagskraft og som måske har et ønske om at få teknikker til at reducere dit stressniveau.

 

Kommentarer fra tidligere deltagere på forløbet:


“Mindfulness er blevet brugbart.”

“Jeg har fået redskaber til at bruge mindfulness i min hverdag.”

“Mindfulness er blevet konkret og anvendeligt – uden hokus-pokus.”

Forløbet er gruppe-baseret, men det er ikke er et terapeutisk forløb. Vi bruger gruppen som et rum til erfaringsudveksling.

Vi tilbyder både åbne hold samt tilpassede hold i virksomheder. De tilpassede hold kan vare op til 10 uger.

Fyraftensmøder / Workshops

Vi mødes typisk 2-3 timer, hvor vi introducerer arbejdspladsen til mindfulness og mental træning. Vi taler om, hvad du kan forvente/ikke forvente at få ud af mindfulness både på et personligt og et relationelt plan samt som arbejdsplads/gruppe.

Derudover introducerer vi et par øvelser, så du kan få erfaring med dig hjem omkring, hvad mindfulness er.

Booster sessioner

Erfaringen viser, at det kan være svært selv at holde fast i forandring.

Derfor tilbyder vi opfølgende ”booster sessioner” med henblik på fastholdelse, erfaringsdeling eller måske et skub til at holde fast i de nye vaner …. 

Antal mødegange, interval og form tilrettelægges efter aftale.

Retræte dage

Retræte dage er for jer, som måske allerede har stiftet bekendtskab med mindfulness og mental træning. Vi tager en pause, ”hiver stikket” i én eller flere dage, trækker os fra dagligdagen og giver os selv tid til at komme tættere på os selv. Vi fordyber nærværet.

Vores sind har, i lighed med vores krop, brug for restitution. Mange har tendens til at glemme pauserne. Men vi kan tillade os selv at genvinde centrering, overblik og fornyet energi.

Retrætedagen(ene) hjælper til fordybelse, fastholdelse af eller genetablering af den praksis og de teknikker, du allerede har lært.

MBSR forløb

Vi er begge uddannet lærere og har undervist i MBSR ved Dansk Center For Mindfulness, og udbyder dette standardiserede program, som regnes for “the gold standard” indenfor mindfulness.

MBSR er en forkortelse af mindfulness-baseret stress reduktion. Et 8-ugers forløb udviklet af læge ph.d. Jon Kabat Zinn, Center for Mindfulness, Massachutts University i 1970´erne. Det er et videnskabeligt og forskningsbaseret program, der styrker mentalt helbred, forebygger og helbreder depression, stress og en række andre lidelser. Vi mødes 2 ½ time om ugen i otte uger, og der indlægges en heldag midt i forløbet. Formen vil veksle mellem korte oplæg, meditationer, lette yogastræk og fælles erfaringsudveksling. Forløbet kræver en del hjemmearbejde af deltagerne.

Individuel ledelsesudvikling – / sparrings forløb kombineret med mentaltræningsforløb

Et forløb, hvor vi arbejder på to spor. Et spor, hvor vi i en mindre gruppe træner mindfulness og et individuelt spor, hvor den enkelte indgår i coachingsamtaler. I disse samtaler vil du få sparring i forhold til individuelle ønsker om forandring, aktuelle udfordringer, håndtering af belastninger, ledelses- eller relationsmønstre eller som et rum til refleksion over arbejdet i og med gruppen.

De to spor understøtter hinanden og forløbet tilrettelægges, så de temaer, der arbejdes med i gruppen og hos den enkelte, sikrer at udbyttet optimeres.

Trivsel, stresshåndtering, samarbejde, koncentration og præstation, samarbejdsevne og håndtering af et (arbejds)liv i konstant forandring er eksempler på temaer, vi arbejder med.

Gruppen bruges til erfaringsudveksling, og det er op til den enkelte, hvor meget han/hun deler i gruppen. Vi er således meget opmærksomme på at adskille det personlige arbejde i de individuelle sessioner kontra arbejdet i gruppen og det mere alment menneskelige.

Online forløb
Vi tilbyder det meste af ovenstående som online forløb